Keeleökoloogia seminar

Keeleökoloogia seminar on kord kuus toimuv interdistsiplinaarne foorum, milles töörühma liikmed ja kutsutud esinejad esitavad värskemaid uurimistulemusi, teoreetilisi ettekandeid ja analüüse keeleökoloogiast ja sellega külgnevatest valdkondadest. Seminari juhib prof Martin Ehala.

See on avatud kõigile huvilistele ning üliõpilased võivad selles osaleda ka osana oma õppetööst.

Keeleökoloogia seminar neljapäeval 10. detsembril kell 16.00 Jakobi 2-428

Esineb Kristiina Praakli (Helsingi ülikool, Tartu ülikool).

Ettekanne käsitleb mitmekeelsust, koodivahetust ja keelevalikuid Soome eestlaste veebisuhtlusvõrgustikes.

Keeleökoloogia seminar neljapäeval 1. oktoobril kell 16.00 Jakobi 2-428

Esineb TÜ külalisprofessor Kuldar Taveter (Tallinna Tehnikaülikool):

Will Refugees Change Everything? – Introduction to Agent-Based Simulation and its Planned Use for Studying Changes in Sociolinguistic Environments

Teesid:
In my presentation, I will provide insight to agent-based simulation and describe how it can be used in social sciences and linguistics for studying the emergent phenomena caused by behaviours of individuals, such as language choices in different sociolinguistic environments. I will also introduce a methodology for developing agent-based simulations – agent-oriented modelling – and will outline what kind of input would be required from social scientists and linguists for developing agent-based simulations according to this methodology. Finally, we will discuss together how such input could be provided by linguists and social scientists, and what kind of additional information might be required for coming up with informative agent-based simulations in linguistics and social sciences. Last but not least, we will discuss if we could predict by agent-based simulation if and how refugees could change the sociolinguistic environment in Estonia.
 

Keeleökoloogia seminar neljapäeval, 4. detsembril kl 16.00 (Jakobi 2-427)

Esineb Herbert Rostand Ngouo (University of Dschang) ettekandega "Modernity, Globalisation, Urbanisation and the Ethnolinguistic Vitality and Sustainability of Minority Ethnic Communities in Cameroon: The case of the Ngomba, Ngiemboon and Ngombale communities in Cameroon".

Teesid

This presentation discusses the impact of globalization, urbanization and modernity on minority ethnic groups in Cameroon. It examines how ethnic identity, language use choice and language attitude of community members is affected by the above phenomena.

Keeleökoloogia seminar neljapäeval, 6. novembril kl 16.15 (ph 139)

esineb dr Maarja Siiner (Lundi ülikool, Tartu ülikool) teemal "Keeleökoloogiline pilk eesti keele õppele Taanis ja Rootsis".

NB! Seminar on tühistatud, kuid huvilised on oodatud kuulama Maarja Siineri ettekannet teemal "Kui Arno isaga koolimajja jõudis - mida teha, et väliseesti lapsed emakeeleõppesse jõuaks?" X muutuva keele päeval, 07. novembril kl 12 (Jakobi 2-422).

Muutuva keele päeva info koos kavaga on FLEE veebilehel http://www.keel.ut.ee/et/uudised/muutuva-keele-paev-7-novembril-2014 

Keeleökoloogia seminar neljapäeval, 23. oktoobril kl 16.15 (Jakobi 2-106)

Esineb Magdalena Hromadová ettekandega "Plurilingualism and intergenerational language transmission in the Czech Republic".

Magdalena Hromadová studied Comparative Literature and Teaching Czech as a Foreign Language at Charles University in Prague. She is currently a PhD student at the Czech Language Institute, Charles University, where she studies Foreign Language Teaching, with a particular focus on Czech, German and English. Her chief research interests are the use of literary texts in foreign language teaching and bilingualism in families.

Teesid

GLOBLINMED is an international project funded by the Spanish government aimed at exploring intergenerational language transmission processes in contact situations. It focuses on medium-sized linguistic communities and uses semi-structured interviews with adult members of ethnolinguistically mixed families. The countries involved in the project are Spain (several regions), Denmark, the Netherlands, Estonia, Lithuania and the Czech Republic. This talk will briefly describe the relevant parameters of the last of these countries, the Czech Republic, which is the Central European partner of the project, including its land area, population and, in particular, its ethnolinguistic structure. The Czech GLOBLINMED research team is supported by the Internal Grant Agency of the Faculty of Arts and has five members. Its work focuses on families consisting of a Czech mother and a father from abroad with at least one child aged 5–15. The mothers in these families are asked about their family, language behaviour and language ideologies using two semi-structured interviews. Some examples of the data collected thus far will be given and analysed. These examples can provide a basis for group discussion. Specific attention will be paid to declared language behaviour and to the language ideologies formulated in the individual interview examples.

EKKAM Emakeele Seltsi kõnekoosolekul

Töörühm tutvustab oma uurimisteemat Emakeele Seltsi kõnekoosolekul 29. mail kell 16.00 Tartu Ülikoolis. Kavas on 10-12 min lühiettekanded ja pärast seda diskussiooniaeg (30 min):

  1. EKKAMi tutvustus – Martin Ehala
  2. Eesti keelepoliitika ülevaade – Tõnu Tender
  3. Eestikeelsed keskkonnad ja kakskeelne Tallinnamaa – Kadri Koreinik
  4. Vene keele dominandiga Ida-Virumaa – Anastassia Zabrodskaja
  5. Eesti keel Soomes – Birute Klaas-Lang

EKKAMi ettekanded rakenduslingvistika konverentsil

EKKAMi töörühm pidas oma esimesed ettekanded 13. rakenduslingvistika kevadkonverentsi keeleökoloogia seksioonis 24. aprillil 2014, Tallinnas Eesti Keele Instituudis:

Eesti RakendusLingvistika Ühing

EKKAMile rahastus uuringu läbiviimiseks

Tartu Ülikool eraldas EKKAMile rahvusteaduste 2014. aasta baasfinantseerimise vahenditest 3000 eurot toetust kvantitatiivuuringu läbiviimiseks. Suur tänu toetuse eest!