Töörühm

Martin Ehala

Martin Ehala

Töörühma juht on Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor Martin Ehala. Tema teaduslikud huvid keskenduvad keeleökoloogiale ja etnolingvistilise vitaalsuse teooriale. Ta on kvantitatiivsete uurimismeetodite asjatundja ning on avaldanud ulatuslikult artikleid eesti keele kestlikkuse kohta, Balti riikide põhirahvuste ja venekeelsete kogukondade etnolingivstilise vitaalsuse kohta.

Kontakt:

eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Tartu Ülikool
Jakobi 2-412
Tartu

e-post: ehalam@ut.ee

Publikatsioonid

 

Birute Klaas-Lang

Birute Klaas-Lang

Birute Klaas-Lang on Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor ja Helsingi ülikooli eesti keele külalisprofessor. Tema teaduslikud huvid on keskendunud ühelt poolt keeletüpoloogiale, teisalt väliseesti keele, aga ka keele kestlikkuse uuringutele laiemalt ja eesti keele võörkeelena õpetamise ja omandamisega seonduvale. Töö Eesti keelenõukogu esimehena on tema uurimisteemade hulka toonud ka keelepoliitika ja keelekeskkondade planeerimisega seonduva. 

Kontakt:

eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Tartu Ülikool
Jakobi 2-434
Tartu

e-post: birute.klaas-lang@ut.ee

Anastassia Zabrodskaja

Doktor Anastassia Zabrodskaja on Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi eesti keele kui teise keele professor ning on sotsiolingvistika vanemteadur Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis. Ta on uurinud vene-eesti koodivahetust, Eesti keelemaastikku ja venekeelsete etnolingvistilist vitaalsust Baltimaades ning on avaldanud monograafiat ning kakskeelsuse ja keelekontaktide teemadega seotud artikleid. Samuti on ta kogenud koolitaja kultuuridevahelise kommunikatsiooni alal (Tallinna Ülikooli Aasta Koolitaja 2008).

Kontakt:

eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Tartu Ülikool
Jakobi 2-412
51014 Tartu

e-post: anastassia.zabrodskaja@gmail.com

Koduleht
Homepage

Kadri Koreinik

Kadri Koreinik

Kadri Koreinik on sotsioloog, kelle peamised uurimishuvid on seotud keeleideoloogiate ja neid peegeldavate diskursiivsete praktikatega. Teda huvitavad ka nii keelemuutused, keelehoid ja keelevahetus kui keeleökoloogia ja sotsiolingvistika üldküsimused ning keelestandardi kui tehnoloogia retseptsioon ja kriitiline diskursusanalüüs meetodina. Tal on kogemused nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse andmeanalüüsiga. Kadri on avaldanud artikleid Võru murde kestlikkusest.

Kontakt:

eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Tartu Ülikool
Jakobi 2-412
Tartu

e-post: kadri.koreinik@ut.ee

Kristiina Praakli

Kristiina Praakli

Kristiina Praakli on Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi sotsiolingvistika vanemteadur ning eesti keele ülikoolilektor Helsingi Ülikoolis. Tema peamine uurimus-valdkond on eesti keel väljaspool Eesti geograafilist ruumi. Kristiina on uurinud eesti-soome mitmekeelsust, eesti keele seisundit Soomes ja Saksamaal (teadusuuring ELDIA), aga ka keelekontaktidest johtuvaid keelemuutusi ning avaldanud nendel teemadel mitmeid artikleid, raporteid ning kogumikke. Kristiina Praakli on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikoolis (2009), kuid on õppinud ka Tampere, Helsingi, Mainzi ning Genova ülikoolis.

Kontakt:

Eesti ja üldkeeletaduse instituut
Tartu Ülikool
Jakobi 2-435
Tartu

e-post: kristiina.praakli@ut.ee

telefon: +372 56 240 553