Rahastus

Uurimisteema põhirahastaja on Eesti Teadusagentuur, uuringut on osaliselt toetanud Tartu Ülikool.