Eesti keele kestlikkus avatud maailmas (EKKAM) on interdistsiplinaarne uurimisprojekt, mis analüüsib ja hindab eesti keele jätkusuutlikkust globaliseerunud maailmas ning kasutades seda juhtumiuuringut, arendab keeleökoloogia teooriat.

Uurimisrühm keskendub neljale alamülesandele:

  1. millised on Eesti tähtsamad keelekeskkonnad ja mis neid iseloomustab;
  2. kuidas eri keelekeskkonnad mõjutavad inimeste hoiakuid eesti keele ja teiste keelte kasutuse suhtes;
  3. kuidas erinevad keelekeskkonnad mõjutavad inimeste keelevalikuid, kaasa arvatud keele põlvkondlikku ülekannet;
  4. milline on keele valikut, edasikandumist ja selle kaudu kestlikkust mõjutavate tegurite vastasmõju.

Uuringu põhitulemus on eesti keele kestlikkuse põhjalik analüüs ja ettepanekud kuidas tagada eesti keele kestlikkust üleilmastumise tingimustes. Uuringu teoreetiline tulemus on keeleökoloogia teooria, mis toob esile globaalsete, rahvus- ja vähemuskeelte vastasmõju mallid tänapäeva infoühiskonnas.

EKKAM on Tartu Ülikooli institutsionaalne uurimisteema, mida rahastab Eesti teadusagentuur ja Tartu Ülikool. EKKAMi uurimisrühm töötab TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, töörühma juht on prof Martin Ehala. Mitmeastmelise uurimistöö kogukestus on kuus aastat (2014 – 2019).