Rahastus

Uurimisteema põhirahastaja on Eesti Teadusagentuur, uuringut on rahaliselt toetanud Tartu Ülikool.